Birimler


Ağız ve Diş Sağlığı Birimi
Ameliyathane
Atatürk Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
Başhekimlik Sekreterliği
Başhekimlik Yazı İşleri
Başhemşire Yardımcıları
Başhemşirelik
Berber
Beslenme ve Diyet Birimi Sorumlusu
Bilgi İşlem Merkezi Gerçekleştirme Sorumlusu/Hesap Tahakkuk Birimi
Bilgi İşlem Merkezi Sorumlusu
Biyomedikal Birim Sorumlusu
Bütçe/Plan Birimi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Sekreterliği
Çalışanların Sağlığı Birimi (ÇASAB )
Çamaşırhane
Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Sekreterliği
Destek Hizmetler Sorumlusu
Dr.Raşit Durusoy Kan Merkezi
Eczane
Fatura Kontrol Komisyonu
Finansman Birimi
Fotografhane
Gerçekleştirme Birimi (Maaş Bürosu)
Hastane Baş Sağlık Teknikeri
Hastane Başhemşiresi
Hastane Başmüdürlüğü
Hastane Müd. Yardımcıları
Hastane Uzman Doktor Nöbetçisi
İrem Tıp Ltd.Şti.
İstatistik
Merkezi Sterilizasyon Ünitesi
Morg
Nutrisyon Ünitesi
Organ ve Doku Nakli Koordinatörü
Özel Klinik
Personel Bürosu/İnsan Kaynakları Birimi
Santral
Senet Bürosu
Süpervizör Hemşireler
Şoförler
Taşınır Kayıt Kontrol Birimi
Teknik Hizmetler Birim Sorumlusu
Temizlik Kont. Şefliği
Terzihane
Tıbbi Arşiv
Tıbbi Gaz Merkezi Sorumlusu
Toksikoloji (Zehir Danışma) Merkezi
Vezneler
Web Tasarım
Yemekhane