Hastalık bilgilendirme formları

 

ARUAM

      ARUAM’a özgü Ankilozan Spondilit Bilgilendirme Formu

      ARUAM’a özgü Artrit ve Romatizma Bilgilendirme Formu

      ARUAM’a özgü Bel Ağrısı Bilgilendirme Formu

      ARUAM’a özgü Boyun Ağrısı Bilgilendirme Formu

      ARUAM’a özgü Eklemiçi ve Yumuşak Doku Enjeksiyonları Bilgilendirme Formu

      ARUAM’a özgü  Fizik Tedavi Uygulamaları Bilgilendirme Formu

      ARUAM’a özgü Omuz Ağrısı Bilgilendirme Formu

      ARUAM’a özgü Osteoporoz  Bilgilendirme Formu

      ARUAM’a özgü Romatoid Artrit  Bilgilendirme Formu

      ARUAM’a özgü Bel Sağlığı Egzersizleri Bilgilendirme Formu

      ARUAM’a özgü Bel Koruyucu Önlemler  Bilgilendirme Formu

      ARUAM’a özgü Boyun İzometrik Egzersizleri Bilgilendirme Formu

      ARUAM’a özgü Ankilozan Spondilit Egzersizleri Bilgilendirme Formu

      ARUAM’a özgü Baş Dönmesi Egzersizleri Bilgilendirme Formu

      ARUAM’a özgü Boyun İzotonik Egzersizleri Bilgilendirme Formu

      ARUAM’a özgü Boyun ve Omuz için Koruyucu Önlemler  Formu

      ARUAM’a özgü Diz Egzersizleri Bilgilendirme Formu

      ARUAM’a özgü Kalça ve Diz Egzersizleri Bilgilendirme Formu

      ARUAM’a özgü Omuz Egzersizleri Bilgilendirme Formu

      ARUAM’a özgü Relaksasyon (gevşeme) Egzersizleri Bilgilendirme Formu

      ARUAM’a özgü Dorsal Ekstansiyon Egzersizleri Bilgilendirme Formu

      ARUAM’a özgü 24 saatlik idrar Biriktirme Formu

      ARUAM’a özgü Bilgilendirme Formu

      ARUAM’a özgü Hemipleji Hasta Bilgilendirme Formu

      ARUAM’a Yatışa Gelen Hastalar için Bilgilendirme Formu

      ARUAM’a Özgü Yoga Temelli Egzersizler Bilgilendirme Formu

Ağız ve Diş Sağlığı Birimi

      Diş Çekimi

      Diş Çürüğü ve Tedavisi

      Diş Çürüğü ve Kök-Kanal Tedavisi

      Diş Çürüğü Tedavilerinde Lokal Anestezi

      Pedodonti

Beslenme ve Diyet Birimi

      Obesite Hastaları İçin Beslenme Kılavuzu  

      Diyabetli Hastalar İçin Beslenme Kılavuzu

      Diyabetli ve/veya Obesite Hastaları İçin Tatlı Tarifleri

      Tıp I Diyabetlilerde Egzersiz ve Beslenme

      Diyabetli Hastalar İçin “ Karbonhidrat Sayım Yöntemi” Eğitim Kitapçığı

      Karbonhidrat Sayımı Eğitimi 1. Basamak Kontrol Listesi

      Karbonhidrat Sayımı Eğitimi 2. Basamak Kontrol Listesi

      Karbonhidrat Sayımı Eğitimi 3. Basamak Kontrol Listesi

      Diyabetli Hastalar İçin Beslenme Önerileri (I. Aşama)

      Diyabetli Hastalar İçin Sağlıklı Besinlerin Seçimi (II. Aşama)

      Besin Grupları ve Değişim Miktarları Şeması

      Günlük Beslenme Kılavuzu

      Kardiyovasküler Aterosklerotik Hastalıklarda Beslenme

      Hiperlipidemi  ve  Hiperkollesterolemi  diyeti

      Hipertansiyonda Beslenme

      Kronik Böbrek Yetmezliğinde Beslenme

      Periton Diyalizinde Beslenme

      Diyabetik Böbrek Yetmezliği Hastalarının Beslenmesi

      Potasyumdan Kısıtlı Beslenme

      Böbrek Yetmezliği Hastaları İçin Hazırlanabilecek Tatlı Tarifleri

      Böbrek Taşı Hastalarında Beslenme (Kalsiyum-Oksalat ve Kalsiyum-Fosfattan )

      Gut Hastalarında Pürinden Kısıtlı Az Yağlı, Az Kolesterollü  Diyet

      Karaciğer Yetmezliğinde Beslenme

      Diyabetik Karaciğer Hastalarının Beslenmesi

      Hepatit Diyeti

      Wilson Sirozu (Bakırdan Kısıtlı-1 gm) Diyeti

      Pankreatit Diyeti

      II No’lu Ülser Diyeti

      III No’lu Ülser Diyeti

      IV No’lu Ülser Diyeti

      Dumping Sendromu Diyeti

      Spastik Kolon Diyeti

      Ülseratif Kolit Diyeti

      Crohn’s Diyeti

      Kronik Konstipasyon Diyeti

      Fosfordan Kısıtlı Beslenme

      Stoma Hastalarında Beslenme

      Safra Kesesi (Kolesistit) Hastalarında Beslenme

      Glutensiz Diyet ve Glutensiz  Tarifler

      Demir Eksikliği Anemisinde Beslenme

      KOAH’ lı Hastanın Beslenmesi

      Düşük Kalsiyumlu Diyet

      Multiple Sklerozis Hastalarında Beslenme

      Osteoporozisde Beslenme

      Emzikli Annenin Beslenmesi

      Bebeğinizin Beslenme Rehberi

      Çocuk/Bebek Hastalar İçin Beslenme Programı I

      Çocuk/Bebek Hastalar İçin Beslenme Programı II

      Fenilketonüri ve Protein Metabolizması Hastalarının Beslenmesi

      Metabolizma Hastalarının Beslenme Programı

      Galaktozemi Hastalarında Beslenme

      Beyaz Diyet

      Vanil Mandilik Asit Test Diyeti

      Kolon Grafisi Çekilme Öncesinde Beslenme

      İlaç-Besin Etkileşimi

      Aileden Anne Sütü Teslim Alma Amaçlı Kabul Kriterleri Bilgi Formu

        Antikoagülan Kullanan Hastalarda Beslenme
        Fruktozemi Hastalarının Beslenmesi

      Nötropenik veya Kemik İliği Transplantasyonu Yapılan Hastalar İçin Beslenme Önerileri

Biyokimya Merkez Laboratuvarı

      24 Saatlik İdrar Toplanması

      Gaitada Gizli Kan testi İçin Numune Alınması

      Şeker Yükleme Testi (OGTT) İçin Hazırlık

Çocuk Allerji Bilim Dalı

      Allerjik Rinit

      Çocuklarda Allerjik Egzema (Atopik Dermatit)   

      Arı Allerjisi

      Besin Allerjisi

      Çocuklarda Bronşial Astım

      Çocuklarda İlaç Allerjisi

      Astımlı Çocukta İnhaler Spray Kullanımı

      Astımlı Çocukta Kuru Toz İnhaler İlaçların Kullanımı

      Çocuklarda Ürtiker ve Anjioödem

         Çocuklarda Allerjenlerden Korunmak İçin Alınması Gereken Tedbirler    

      Allerji Deri Testleri Öncesi Uyulması Gereken Kurallar                  

Çocuk Cerrahi Anabilim Dalı

      Çocuklarda göbek fıtığı

      Çocuklarda kasık fıtığı

      Çocuklarda yemek borusu yanığı

      Yatış Öncesi Hasta Bilgilendirme Formu

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD

      Yatan hasta Bilgilendirme Formu

Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı

      Çocuklarda Diyabet Hakkında Temel Bilgiler

      Diyabetli Çocuktan Öğretmenine Mektup

      Obez Çocuklara Yaşam Biçimi ve Beslenme Önerileri

      Tip 1 Diyabet Hastaları İçin Eğitim Kontrol Formu

      Tip 2 Diyabet Hastaları İçin Eğitim Kontrol Formu

Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı

      Kolonoskopi Hazırlık Formu

      24 Saatlik PH Monitorizasyonu Uygulaması

Çocuk Hematoloji Bilim Dalı

      Talasemi minor (Akdeniz anemisi taşıyıcılığı)

      Idiyopatik trombositopenik purpura (ITP) nedir?

      Çocukluk çağı akut lösemileri

      Kök hücre (kemik iliği) nakli

      Aplastik anemi

      Fankoni aplastik anemisi

      Çocuklarda kemoterapi ile ilgili merak edilenler

      Kanama yatkınlığı

      Talasemi major

      Kanı sulandırıcı ilaç kullanımı

      Demir eksikliği anemisi nedir?

      Klinikte Yatan Küçük Çocuklar İçin Ebeveyn Bilgilendirme Formu

      Klinikte Yatan Büyük Çocuklar İçin Ebeveyn Bilgilendirme Formu

Çocuk Nefroloji Bilim Dalı

      Çocuklarda Hipertansiyon

      Çocuklarda Nefrotik Sendrom

      Çocuklarda Periton Diyalizi

      Periton Diyalizli Çocuklarda Beslenme

      Aletli Periton Diyalizi (Apd) Hasta Eğitimi Formu

      Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi (Sapd) Hasta Eğitimi Formu

Çocuk Neonatoloji Bilim Dalı

      Yenidoğanın geçici takipnesi (Solunum hızlanması)

      Yenidoğanda sarılık

      Fototerapi (Işık tedavisi)

      Umblikal kateterizasyon (Göbek kateteri takılması)

      Hipoksemik iskemik ensefalopati

      Prematürite (Erken doğum)

      Respiratuar distres sendromu

      Neonatal sepsis

      Surfaktan tedavisi

      Ventilatör tedavisi

       Neonotoloji Bilim Dalı

Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı

      Aspirin Kullanan Çocuk Hastalar İçin Öneriler

      Digoksin Kullanan Çocuk Hastalar için Öneriler

      Çocuklarda Göğüs Ağrısı

      Masum Üfürümler

      Kardiyak Ritm Bozukluğu ve Çarpıntı Eğitim Broşürü

      Down Sendromu Eğitim Kitapçığı

      İnfektif Endokardit'ten Korunma Rehberi

      Akut Romatizmal Ateş Tedavi ve Korunma Rehberi

      Kalp Kateterizasyonu ve Anjiografi Hastaları Bilgilendirme Formu

Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı

      Çocuklarda Menenjit

      Çocuklarda Zatürre

      Çocuklarda Sepsis

      Çocuklarda Tüberküloz

      Çocuklarda İshal

      Çocuklarda Grip

      Çocuklarda Aşı Takvimi

      El yıkama

Çocuk İmmünoloji Bilim Dalı

      İmmun Yetmezlik hastalıkları

Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı

      Deri koruma programı

      Kontakt Dermatit

      Mycosis Fungoides

      Pemfigus Vulgaris

      Psoriasis

      Tırnağın Mantar Enfeksiyonları

      Vitiligo

      Akne

      Atopik Ekzema

      Ürtiker ve Anjioödem

      Alopesia Areata

      Dental Seri Yama Testi Sonucu

      Yama Testi Hasta Bilgilendirme Formu

      Dermatoloji AD Alleri BD Patch (Yama) Testi Kozmetik Seri Hasta Bilgilendirme Formu

      Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar

      Tekstil Serisi Yama Testi Bilgi Formu

Dr.Raşit Durusoy Kan Merkezi

      Kan Bağışı Sonrası Öneriler

      Aferez Bilgi Formu

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

      FTR ABD'na Özgü Bel Sağlığı Egzersizleri

      FTR ABD'na Özgü Bel Koruyucu Önlemler Bilgilendirme Formu

      FTR ABD'na Özgü Boyun İzometrik Egzersizleri

      FTR ABD'na Özgü Ankilozan Spondilit Egzersizleri  

      FTR ABD'na Özgü Boyun İzotonik Egzersizleri

      FTR ABD'na Özgü Boyun ve Omuz İçin Koruyucu Önlemler Formu

      FTR ABD'na Özgü Diz Egzersizleri

      FTR ABD'na Özgü Dorsal Ekstansiyon Egzersizleri Formu

      FTR ABD'na Özgü Kalça ve Diz Egzersizleri

      FTR ABD'na Özgü Omuz Egzersizleri

      FTR ABD'na Özgü Relaksasyon (Gevşeme)  Egzersizleri Formu       

      FTR ABD'na Özgü Ankilozan Spondilit Bilgilendirme Formu 

      FTR ABD'na Özgü Artrit Ve Romatizma Bilgilendirme Formu

      FTR ABD'na Özgü Bel Ağrısı Bilgilendirme Formu

      FTR ABD'na Özgü Boyun Ağrısı Bilgilendirme Formu

      FTR ABD'na Özgü Eklemiçi Ve Yumuşak Doku Enjeksiyonları Bilgilendirme Formu

      FTR ABD'na Özgü Fizik tedavi uygulamaları bilgilendirme formu

      FTR ABD'na Özgü Omuz Ağrısı Bilgilendirme Formu

      FTR ABD'na Özgü Osteoporoz Bilgilendirme Formu

      FTR ABD'na Özgü Romatoid Artrit Bilgilendirme Formu

      Omurilik  Yaralanması Hasta Bilgilendirme Kitabı

      Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Anabilim Dalına Özgü Baş Dönmesi Egzersizleri      

      Ev Programı / Aile Eğitimi Formu      

Genel Cerrahi Anabilim Dalı

      Anal Fissür

      Anal inkontinens

      Perianal Abse ve fistül

      Hemoroidal hastalık

      Kolon ve rektum Polipleri

      Meme Hastalıkları

      Tiroid (Guatr) Cerrahi

      Stoma ünitesi hasta bilgilendirme formu

Göğüs Hastalıkları AD

      Alerjik Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Halk Astım Okulu Eğitim Kitapçığı

      Alerjik Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Alerji Önlemleri Ve Alerji Aşıları Bilgilendirme Kitapçığı

      Ayaktan Warfarin (Coumadin) Alacak Hastalara Bilgilendirmeler

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

      Katarakt

      Glokom

      Çocuklarda Katarakt

      Çocuklarda Şaşılık

      Doğuştan göz tansiyonu

      Episklerit,Sklerit, Keratit ve Konjonktivit

      Erişkinde şaşılık

      Kirpik İltihabı

      Kontakt Lensler

      Kuru Göz

      Kornea Nakli

      Göz kapağı hastalıkları ve göz ile ilgili kitleler

      Vitreus kanaması (Göz içi kanama)

      Çocuk ve erişkinde gözyaşı yolları ile ilgili hastalıklar

      Gözlük ve muayene

      Üveit

      Retina Dekolmanı

      Retina Anjiografisi

      Prematüre retinopatisi

      Pseudotümör cerebri ve tiroid orbitopati

      Sarı nokta hastalığı

      Göz Kliniğine Yatacak Hastalara Bilgiler

      Retina – Vitreus Birimi Ameliyat Tarihi Bilgilendirme Formu

      Göz Kliniğine Yatacak Hastalara Bilgiler

Hematoloji Bilim Dalı

      Hematoloji Hastası Genel Bilgilendirme

      Allojenik Kök Hücre Nakli Sonrası Evde Bakım (Hasta ve Hasta Yakınları İçin)

      Otolog Kök Hücre Nakli Sonrası Evde Bakım (Hasta ve Hasta Yakınları İçin)

İç Hastalıkları Anabilim Dalı
      ---  Gastroenteroloji Bilim Dalı

      Gastroskopi İşlemi İçin Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

      Kolonoskopi İşlemi İçin Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

      Rektoskopii İşlemi İçin Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

 Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

      Amenore (Adet görmeme)

      Gebelik

      Erken Doğum Tehditi

      Dış Gebelik

      Disfonksiyonel uterin kanamalar

      Rahim Ağzı Kanşeri Broşürü

      Anne Sütü ve Emzirmenin Önemi

      Doğum Sonrası Öneriler

---Tüp Bebek Merkezi

      Tüp Bebek Merkezi Embriyo Transferi Bilgi Formu

      Tüp Bebek Merkezi HCG Günü Yapılacaklar

      Tüp Bebek Merkezi Yumurta Toplama İşlemi Sonrası Dikkat Edilecek Noktalar

      Tüp Bebek Merkezi Uzun Protokol (Lucrın) Hasta Bilgilendirme Formu

      Tüp Bebek Merkezi Kontrollü Ovaryan Hiperstimülasyon İlaç Tarif Formu

Kardiyoloji Anabilim Dalı

      “Head Upright Tilt” (Eğik Masa) Testi Hasta Bilgilendirme Formu

Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı

      KBB Kliniği Hasta Bilgilendirme Formu

      KBB AD Hasta Bilgilendirme Formu

Nükleer Tıp Anabilim Dalı

      Tiroid Sintigrafisi Bilgilendirme Formu

      Kemik Sintigrafisi Bilgilendirme Formu

      Dinamik Böbrek Sintigrafisi (Mag3-Dtpa) Bilgilendirme Formu

      Statik Böbrek Sintigrafisi (Dmsa) Bilgilendirme Formu

      Myokard Perfüzyon (Kalp) Sintigrafisi Bilgilendirme Formu

      İyot Tedavi Bilgilendirme Formu

      G.Reflü Sintigrafisi Bilgilendirme Formu

      Sintimammografi Bilgilendirme Formu

      Pet/Bt Görüntüleme Bilgilendirme Formu

Nöroşirurji Anabilim Dalı

      Lomber Disk Hernisi Ameliyatı Sonrası Öneriler Formu

      Nöroşirurji AD Özgü Bilgilendirme Formu

      Şant Ameliyat Protokolü

Nöroloji Anabilim Dalı

      Başağrısı

      Beyin Damar Hastalıkları

      Parkinson Hastalığı

      Multiple Skleroz

      Elektronöromiyografi (ENMG)

      Uyarılmış potansiyeller

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

      El Cerrahisi Bilim Dalı Hastalarının Dikkat Etmesi Gereken Kurallar

Plastik ve Rekons. Anabilim Dalı

      Bası yarası (dekubit ülserleri)

      Skar revizyonu

      Çene eklemi ( TME) disfonksiyonu

      Kozmetik işlemler

      Konjenital el anomalileri

      Tendon ve sinir kesileri

Radyoloji Anabilim Dalı

      Görüntüleme Eşliğinde Geçici veya Tünelli Santral Kateterler İle Venöz Port  Uygulaması Hasta Bilgilendirme Broşürü

      Bilgisayarlı Tomografi İncelemesi İçin Hasta Bilgilendirme Broşürü

      Manyetik Rezonans İncelemesi İçin Hasta Bilgilendirme Broşürü

Radyasyon Onkoloji Anabilim Dalı

      Beyin Tümörleri Hasta El Kitabı 

      Akciğer Kanseri Hasta El Kitabı 

      Radyoterapi Rehberi

      Ağız-Diş Sağlığı, Kanser Tedavisi ve Siz

Spor Hekimliği Anabilim Dalı

      Sporda Ön Çapraz Bağ Yırtığı

      Sporda Bel Zorlanması

      Sporda Omuz Eklemi Sıkışma Sendromu

      Sporda Menisküs Yırtığı

      Sporda Ayakbileği Burkulması

      Sporda Kas Zorlanmaları

      Sporda Diz Ön Ağrısı

      Sporda Tenisci Dirseği

      UÜ-SK Spor Hekimliği

      Egzersiz Takip Çizelgesi

Üroloji Anabilim Dalı

      Benign Prostat Hipertrofisi

      Testis Hastalıkları

      Böbrekte yer kaplayan kitleler

      Üretral stenoz

      Ürodinami İşlemi

      Sistoskopi nedir?

      Perkütan nefrostomi

      TRUS (Transrektal Ultrason) eşliğinde Biyopsi

      Pelvik Taban Egzersizleri