Birimler


4D Personel Birimi
Adli Yazışmalar
Başhekimlik Sekreterliği
Başhekimlik Yazı İşleri
Beslenme ve Diyet Birimi
Bilgi İşlem Merkezi
Biyomedikal Birimi
Bütçe-Plan Birimi
BİM Gerçekleştirme Birimi
BİM Hasta Kabul Birimi
Çalışan Sağlığı ve Hakları Birimi
Çamaşır Dağıtım Birimi
Çağrı Merkezi
Destek Hizmetleri Birimi
Eczane
Engelli Sağlık Kurulu
Fatura İnceleme Komisyonu
Finansman Birimi
Gerçekleştirme Birimi(Maaş Bürosu)
Halkla İlişkiler Birimi
Hasta Hakları Komitesi
Hastane Başhemşireliği
Hastane Başsağlık Teknikerliği
Hastane Morgu
İnsan Kaynakları Birimi Personel Bürosu
İstatistik Birimi
İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi
Kanser Kayıt Birimi
Kardiyopulmoner Resüsitasyon (KPR) Mavi Kod Birimi
Numune Birimi
Nöbetçi İdari Amirliği
Performans Tahakkuk Birimi
Santral
Satınalma Birimi
Senet Bürosu
Sosyal Hizmet Birimi
Taşınır Kayıt Kontrol Birimi
Teknik Hizmetler Birimi
Terzihane Birimi
Teşhis İlişkili Gruplar Birimi
Tıbbi Arşiv Birimi
Tıbbi Gaz Merkezi
Tıbbi Malzeme Yönetim Birimi
Ulaştırma Birimi
UÜ Vezneleri
Yapı İşleri Planlama Birimi