Radyoloji

 

Sekreterlik : 0224 295 33 40-41

Anjio Sekreterlik : 0224 295 33 70

Rapor Yazım : 0224 295 33 86

Ultrason Kayıt : 0224 295 33 49

Röntgen Kayıt/Sonuç Alma : 0224 295 33 00

 

 


Prof.Dr.
GÜRSEL SAVCIProf.Dr.
Zeynep YAZICIProf.Dr.
Bahattin HAKYEMEZProf.Dr.
Naile Bolca TOPALDoç.Dr.
Gökhan GÖKALPDoç.Dr.
Ömer Fatih NASDr.Öğr.Üyesi
Mehmet Fatih İNECİKLİ