Radyoloji

 

Sekreterlik : 0224 295 33 40-41

Anjio Sekreterlik : 0224 295 33 70

Rapor Yazım : 0224 295 33 86

Ultrason Kayıt : 0224 295 33 49

Röntgen Kayıt/Sonuç Alma : 0224 295 33 00

 

 


Prof.Dr.
Müfit PARLAKEposta mparlak@uludag.edu.tr
Telefon 0224 295 33 01

Prof.Dr.
GÜRSEL SAVCIEposta gsavci@uludag.edu.tr
Telefon 0224 295 33 12

Prof.Dr.
Zeynep YAZICIEposta zyazici@uludag.edu.tr
Telefon 0224 295 33 15

Prof.Dr.
Bahattin HAKYEMEZEposta hakyemez@uludag.edu.tr
Telefon 0224 295 33 21

Prof.Dr.
Naile Bolca TOPALEposta nailebolca@yahoo.com
Telefon 0224 295 33 24

Doç.Dr.
Gökhan GÖKALPEposta gokalp_md@yahoo.com
Telefon 0224 295 33 22

Doç.Dr.
Ömer Fatih NASEposta
Telefon 0224 295 33 25

Dr.Öğr.Üyesi
Mehmet Fatih İNECİKLİ