Kalite Politikası

Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi; vizyonunu gerçekleştirmek ve misyonunu yerine getirmek için;


OnayToplumsal sorumluluğu ve çevreye saygıyı ,
OnayBilimsel yaklaşımı,
OnayNitelikli insan yetiştirmeyi,
OnayÇalışanlarına ve öğrencilerine bireysel gelişim fırsatları sunmayı,
OnayPaydaşların söz sahibi olduğu katılımcı bir yönetim anlayışını,
OnaySürekli iyileşme ve gelişmeyi hedefleyen katılımcı, verimli, etkin ve sürdürülebilir

 

bir kalite yönetimini, ilke edinerek hasta, hasta yakınları, öğrenci ve diğer paydaşlarının memnuniyetini
sağlayacak hizmetler sunmayı ve sürekli daha mükemmele ulaşmayı kalite politikası olarak benimsemiştir.